Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 5 Μαΐου 2018

Γιατί ο κατά γενική ομολογία πετυχημένος θεσμός των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. δεν είναι απλά "συντηρητές μηχανημάτων"του Βασίλη Νταλούκα, Υπευθύνου ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΑχαΐαςΓιατί ο κατά γενική ομολογία πετυχημένος θεσμός των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. δεν είναι απλά "συντηρητές μηχανημάτων"
του Βασίλη Νταλούκα, Υπευθύνου ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Αχαΐας

Με την εισαγωγή της Πληροφορικής στην εκπαίδευση προέκυψε και η ανάγκη υποστήριξης της εργαστηριακής υποδομής των σχολείων και των δομών της εκπαίδευσης και για αυτό η πολιτεία δημιούργησε τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. (Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών) τα οποία πάντρεψαν τη διδασκαλία με την τεχνολογία, και βρέθηκαν δίπλα στον εκπαιδευτικό, στον διευθυντή του σχολείου και σε κάθε στέλεχος της εκπαίδευσης με απώτερο στόχο την διευκόλυνση της εκπαίδευσης των μαθητών. Τα κέντρα αυτά είναι ένας παρεξηγημένος θεσμός με την έννοια ότι έχουν στο ενεργητικό τους πολλές δράσεις αλλά οι περισσότεροι τα ξέρουν μόνο για τη συντήρηση των μηχανημάτων.
Τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. πρωτοστάτησαν σε διάφορες διεπιστημονικές δράσεις όπως το Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας, το Grandprix των Φυσικών Επιστημών και ο Διαγωνισμός Γλώσσας.  Οργάνωναν βιωματικά εργαστήρια σε επίκαιρα θέματα τεχνολογίας με πρωταγωνιστή το STEM όπως τα σεμινάρια Arduino. Συμμετείχαν σε ενημερωτικές ημερίδες για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο με γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές. Μαζί με τους Σχολικούς Συμβούλους Πληροφορικής οργάνωναν Ημερίδες και Διημερίδες για τους καθηγητές πληροφορικής ενώ σε συνεργασία με Σχολικούς Συμβούλους διαφόρων ειδικοτήτων επιμόρφωναν επί σειρά ετών τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές σε θέματα αξιοποίησης της Πληροφορικής στο σχολείο μέσα από σεμινάρια όπως τα http://e-learning.ilei.sch.gr/aitisi/2017/, http://e-learning.ilei.sch.gr/aitisi/2017/seminar/ και http://seminars.etwinning.gr/
Υποστήριξαν κυρίως με την Ubuntu LTSP τεχνολογία παλιά και σύγχρονα εργαστήρια προσφέροντας νέες δυνατότητες στους εκπαιδευτικούς ενώ ταυτόχρονα μείωσαν το κόστος με αξιοποίηση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού. Συνεργάστηκαν στενά με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και αναβάθμισαν τη σύνδεση των σχολείων με το διαδίκτυο όταν το προσωπικό του ΠΣΔ μειώνονταν. Στα σχολεία και στις Διευθύνσεις προσέφεραν συμβουλευτική υποστήριξη στην αγορά εξοπλισμού και συντηρούσαν τα εργαστήρια πληροφορικής, τους υπολογιστές καθώς και όλο το δικτυακό εξοπλισμό. Τέλος προσέφεραν αυξημένη υποστήριξη στα δημοτικά, όταν εισήχθη η Πληροφορική χωρίς να έχουν προβλεφτεί κονδύλια για αγορά υπολογιστών.
Δύο είναι τα βασικά προβλήματα που θα υπάρξουν με το νέο οργανόγραμμα. Πρώτον, με τη διχοτόμηση των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. και την ταυτόχρονη μείωση του προσωπικού τόσο η οργάνωση δράσεων όσο και η συντήρηση του εξοπλισμού θα είναι δύσκολη. Αυτό σημαίνει υποχώρηση σε δράσεις όπως το «Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας» και τα επιμορφωτικά σεμινάρια καθώς και οικονομική επιβάρυνση των σχολείων για τεχνική υποστήριξη από ιδιώτες. Δεύτερον, με την αλλαγή των κριτηρίων επιλογής πολλά στελέχη που υπηρετούσαν για χρόνια στα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. θα μείνουν εκτός των νέων δομών στερώντας την εκπαίδευση από την πολύτιμη εμπειρία τους. Για να γίνει αντιληπτή η «εξοικονόμηση προσωπικού» που επιτυγχάνεται σε όλη την Ελλάδα θα περιοριστούν τα 180 άτομα σε 136 σε μία ειδικότητα με πλεόνασμα στην εκπαίδευση! Ενώ μέχρι το 2012 ίσχυε η προϋπόθεση της τριετούς υπηρέτησης είτε σε σχολεία είτε σε ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. και η κατοχή θέσης μέσα στην ίδια Περιφέρεια, με τις αλλαγές θα ισχύει η προϋπόθεση της πενταετούς υπηρέτησης μόνο σε σχολεία και η κατοχή θέσης εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας. Ενδεικτικά για τη Δυτική Ελλάδα από τα 13 άτομα που υπηρετούν αυτή τη στιγμή στα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. μόνο τα 3 ή 4 θα πληρούν τα νέα κριτήρια.
Αντί για τη διάλυση μίας, κατά γενικής ομολογίας πετυχημένης δομής, θα μπορούσε η υπάρχουσα δομή να ενισχυθεί με άτομα και εξοπλισμό ανάλογα με τον αριθμό των σχολείων της περιοχής της (ενδεικτικά ένα άτομο ανά τριάντα σχολεία χωρίς στον υπολογισμό να μετράνε τα νηπιαγωγεία) διατηρώντας παράλληλα την αυτονομία και το τριπλό της ρόλο σε τεχνικό, επιμορφωτικό και συμβουλευτικό επίπεδο. Κρίνεται απαραίτητο να συνεχίσει να είναι ενιαία και να υποστηρίζει τα σχολεία από το νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο. Επίσης χρειάζεται προώθηση της επιμόρφωσης του προσωπικού των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. και προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. διαφορετικών περιοχών.
Κάποτε πίστευα ότι το καλό βρίσκει τον τρόπο να επιβιώσει. Ίσως ήμουν αφελής στο ότι ο θεσμός που λεγόταν ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. και είχε τη θετική αναγνώριση σχεδόν όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας θα επιβίωνε στο τέλος.
      

Ανάλυση του έργου των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ,
Τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. για πάνω από 15 χρόνια βρίσκονται στην υπηρεσία της εκπαίδευσης, και έχουν καταφέρει με το ελάχιστο δυνατό κόστος εργαλείων και ανταλλακτικών, να διατηρήσουν σε λειτουργία τα σχολικά εργαστήρια και όλο το υπάρχον ηλεκτρονικό υλικό των σχολείων και των υποστηρικτικών δομών τους.  Τα περισσότερα εργαστήρια έχουν περάσει την 15ετή λειτουργία τους με αποτέλεσμα καθημερινά τα σχολεία να στέλνουν στα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. δεκάδες υπολογιστές για επισκευή η οποία μπορεί να είναι από κάτι απλό όπως αλλαγή τροφοδοτικού ή εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος έως κάτι πιο σύνθετο όπως αναβάθμιση υλικού. Πρέπει να τονιστεί η σπουδαιότητα των επιτόπιων επισκέψεων στα σχολεία για απλά θέματα όπως ρύθμιση ενός router για να είναι δυνατή η σύνδεση με το διαδίκτυο ή η επισκευή μιας πρίζας δικτύου έως αρκετά πολύπλοκα όπως ο τερματισμός όλων των πριζών δικτύου και των patch panel σε εργαστήρια Πληροφορικής ή η εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος και λογισμικού σε όλους τους υπολογιστές ή η επαναλειτουργία υπολογιστών παίρνοντας εξαρτήματα από τους διπλανούς τους. Ενώ τώρα έχουν αρχίσει να φτάνουν στους τελικούς καταναλωτές οι VDSL γραμμές, τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο συντηρούσαν εδώ και πολλά χρόνια δίκτυα οπτικών ινών σε σχολεία μεγάλων πόλεων!
Πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ο ρόλος των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. όταν εισήχθη η Πληροφορική στα δημοτικά όπου το υπουργείο έστειλε καθηγητές πληροφορικής αλλά δεν μερίμνησε να στείλει και τον απαραίτητα εξοπλισμό (υπολογιστές, μέσα διδασκαλίας κ.λπ.) με σοκαριστικό αποτέλεσμα οι άνθρωποι αυτοί να προσπαθούν να διδάξουν Πληροφορική στον πίνακα (!!!), ενώ ταυτόχρονα έτρεχαν σε 1-5 σχολεία για να καλύψουν το ωράριό τους. Η συμβολή των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ υπήρξε καταλυτική όταν συνεργάστηκαν με τα σχολεία, τους δήμους και τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και κατάφεραν να δημιουργήσουν εργαστήρια κυρίως με την Ubuntu LTSP τεχνολογία με ελάχιστα έξοδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι μετατρέψαμε αποθήκες χωρίς καμία υποδομή δομημένης καλωδίωσης σε πλήρη λειτουργικά εργαστήρια.
Στο επίπεδο επιμόρφωσης τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. εδώ και πολλά χρόνια προώθησαν τη συνεργασία τόσο μεταξύ τους όσο και με Σχολικούς Συμβούλους. Δείτε π.χ. τα σεμινάρια στα οποία συμμετείχε το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Αχαΐας την τελευταία σχολική χρονιά στη διεύθυνση http://e-learning.ilei.sch.gr/aitisi/2017/ καθώς και στη διεύθυνση http://e-learning.ilei.sch.gr/aitisi/2017/seminar/ όπου συνεργάζονται ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. και Σχολικοί Σύμβουλοι διαφόρων ειδικοτήτων για σεμινάρια με μεγάλη ποικιλία θεμάτων διάρκειας από 10 έως 26 εβδομάδες και εκτός ωραρίου εργασίας. Προσπαθώ να θυμηθώ κάποιο εξαμηνιαίο σεμινάριο για εκπαιδευτικούς που να οργάνωσε το υπουργείο την τελευταία δεκαετία και δεν τα καταφέρνω. Στα σεμινάρια αυτά η επιλογή των επιμορφούμενων γίνεται με αδιάβλητη κλήρωση που κανείς που δεν κληρώθηκε δεν αμφισβήτησε. Δείτε επίσης τα ανάλογα σεμινάρια etwinning στο http://seminars.etwinning.gr/ που υποστηρίζονται από το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κυκλάδων, στα οποία συμμετέχουν αυτή τη στιγμή χιλιάδες εκπαιδευτικοί. Εκτός από τα παραπάνω σεμινάρια υπάρχουν και ενημερωτικές ημερίδες και βιωματικά εργαστήρια πάνω σε επίκαιρα θέματα μικρότερης διάρκειας.
Επίσης υπάρχουν δράσεις στις οποίες πρωτοστάτησαν τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. όπως το «Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας» ή το «Grandprix των Φυσικών Επιστημών» ή ο «Διαγωνισμός Γλώσσας» τα οποία έδωσαν νέες δυνατότητες στους μαθητές και συνέδεσαν το σχολείο με την κοινωνία.
Πολύ σημαντική είναι και η δράση του Ubuntu LTSP, μία δράση που σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και υποστηρίχθηκε από τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Αιτωλοακαρνανίας και Ιωαννίνων σε συνεργασία με το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ. Δεν είμαστε συντηρητές, όπως απαξιωτικά αναφέρεται, είμαστε σχεδιαστές, υλοποιητές και υποστηριχτές πρωτότυπων παγκοσμίως λύσεων οι οποίες υιοθετήθηκαν όχι μόνο από 1.500 σχολεία της Ελλάδας αλλά και από πολλές άλλες χώρες.
Μέλη των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. συμμετείχαν στην Ομάδα Εργασίας Ανοιχτού Λογισμικού
Περιεχομένου και Εξοπλισμού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που δημιούργησε το ΥΠ.Π.Ε.Θ. με στόχο την προώθηση ελεύθερου λογισμικού, την προώθηση Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων - Ανοιχτού Ψηφιακού Υλικού, την υποβολή προτάσεων για τον εξοπλισμό εργαστηρίων Πληροφορικής, την υλοποίηση Δράσεων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης καθώς και την ενδοσχολική επιμόρφωση με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών ως πολλαπλασιαστών και τη δημιουργία «Κέντρου Υποστήριξης της Εκπαιδευτικής Κοινότητας» ανά νομό, αναβαθμίζοντας έτσι το ρόλο των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Το αποτέλεσμα της ομάδας είναι ακόμη αναρτημένο στη διεύθυνση
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/μελέτη_ομάδας_ανοικτού_λογισμικού_v1.pdf

Το νέο οργανόγραμμα
Ενημερωτικά τα καθήκοντα των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. υπάρχουν στη διεύθυνση https://edu.klimaka.gr/nomothesia/dioikhtika/929-epilogh-armodiothtes-keplhnet.html ενώ τα σχόλια που κατατέθηκαν στη διαβούλευση για το παραπάνω θέμα (τα οποία και ξεπερνούν τα 1087 αντιπροσωπεύοντας το ένα τέταρτο των σχολίων όλης της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου) υπάρχουν στη διεύθυνση http://www.opengov.gr/ypepth/?p=3859#comments. Σε όλη την Ελλάδα υπηρετούν στα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. 58 Υπεύθυνοι και 122 Τεχνικοί, δηλαδή 180 άτομα χωρίς να παίρνουν κάποιο επίδομα. Με τις νέες δομές τα άτομα αυτά θα περιοριστούν σε 136, δηλαδή θα υπάρξει εξοικονόμηση 24% σε εκπαιδευτικούς πληροφορικής, σε μία ειδικότητα με πλεόνασμα στη εκπαίδευση!
Με βάση το νέο οργανόγραμμα “Σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποσπάται με τριετή θητεία, ένας εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ 86, ως Υπεύθυνος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, για την τεχνική υποστήριξη και την εφαρμογή της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών στις  σχολικές μονάδες και Ε.Κ.  Στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου αποσπώνται σύμφωνα με το παρόν δύο εκπαιδευτικοί. Υποψήφιοι για τις θέσεις των Υπευθύνων μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί με επταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες ή Ε.Κ. για πέντε τουλάχιστον έτη. Οι Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών τοποθετούνται στα Τμήματα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, υπάγονται διοικητικά στους προϊσταμένους των Τμημάτων αυτών και εποπτεύονται την άσκηση του εκπαιδευτικού και επιστημονικού τους έργου  από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του κλάδου ΠΕ 86  του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.”

Προβλήματα με το νέο οργανόγραμμα
Ας εξετάσουμε πώς θα λειτουργήσουν οι νέες δομές σε έναν μεγάλο νομό όπως η Αχαΐα στον οποίο προβλέπονται δύο θέσεις Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών αντί για μία. Με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου (https://mm.sch.gr) στην Αχαΐα υπάρχουν 477 σχολεία που υποστηρίζονται από 5 άτομα του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.. Με το νέο σχήμα θα υπάρχουν 2 άτομα που θα υποστηρίζουν τα 131 της Δευτεροβάθμιας και 2 άτομα που θα υποστηρίζουν τα 346 της Πρωτοβάθμιας (δηλαδή θα υπάρξει εξοικονόμηση 20% σε προσωπικό). Τα 2 από τα 4 άτομα θα υπάγονται στον Υπεύθυνο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Δευτεροβάθμιας και τα άλλα 2 στον αντίστοιχο της Πρωτοβάθμιας ενώ ταυτόχρονα θα εποπτεύονται για την άσκηση του εκπαιδευτικού και επιστημονικού τους έργου από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του κλάδου ΠΕ86  του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.. Όταν θα ξεκινήσει να λειτουργεί το νέο οργανόγραμμα θα υπάρξουν οι εξής τρόποι οργάνωσης.
1ος τρόπος: Τα 4 άτομα να συστεγαστούν στο χώρο που ήταν το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.. Αν συγκρίνουμε τη νέα κατάσταση με την παλιά η διαφορά θα είναι ότι εκεί που υπήρχε μία ομάδα των 5 ατόμων με ένα συντονιστή θα υπάρχουν 4 άτομα τα οποία θα συντονίζονται από 2 συντονιστές (οι Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της κάθε Διεύθυνσης). Φυσικά θα υπάρξουν πολλά προβλήματα του στυλ “δεν μπορώ να πάω στο τάδε δημοτικό γιατί εγώ είμαι της Δευτεροβάθμιας και όχι της Πρωτοβάθμιας” και “γιατί πιο πολύ ασχολείστε με τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και έχετε ρίξει την Δευτεροβάθμια;” ή “γιατί να στεγάζεται στη Δευτεροβάθμια και όχι στην Πρωτοβάθμια” κ.ο.κ. Με όλα αυτά τα αναπόφευκτα ερωτήματα αργά ή γρήγορα θα έρθει το διαζύγιο.
2ος τρόπος: Τα 2 άτομα να στεγαστούν σε χώρο της Πρωτοβάθμιας και τα άλλα 2 σε χώρο της Δευτεροβάθμιας. Πολύ σύντομα θα πελαγώσουν γιατί το αντικείμενο θα είναι πολύ μεγάλο (εργαστήρια Windows, εργαστήρια Ubuntu, δομημένες καλωδιώσεις, οπτικές ίνες, γραμμές ADSL, σύνδεση φωτοτυπικών και εκτυπωτών στο δίκτυο, παλιοί υπολογιστές, νέοι υπολογιστές, καλωδιώσεις δικτύων που κανείς από το σχολείο δεν ξέρει από που έρχονται και που πάνε) και δεν θα μπορούν να το διαχειριστούν 2 άτομα. Σε δύσκολες περιπτώσεις όπου θα χρειαστεί να πάνε και οι δύο στο ίδιο σχολείο ή και οι δύο σε διαφορετικά σχολεία το γραφείο θα παραμείνει κλειστό. Η λύση σε αυτό το πρόβλημα θα είναι να αποσπαστεί στο γραφείο και ένα τρίτο άτομα με ρόλο να παραλαμβάνει ή να παραδίδει υπολογιστές ή να λύνει απλά προβλήματα μέσω τηλεφώνου. Με αυτόν τον τρόπο τα 4 άτομα θα γίνουν τελικά 6 και αντί για 20% εξοικονόμηση θα οδηγηθούμε σε 50% αύξηση του προσωπικού!
3ος τρόπος: Τα 2+2 άτομα να μην ασχοληθούν καθόλου με τη συντήρηση των υπολογιστών και των δικτύων και να έχουν μόνο συμβουλευτικό, εκπαιδευτικό και επιστημονικό ρόλο και όλη η συντήρηση του υπολογιστικού εξοπλισμού και των δικτύων να δοθεί σε ιδιωτικές εταιρίες οι οποίες θα πληρώνονται από τα σχολεία! Θυμίζω ότι κάθε χρονιά οι σχολικές επιτροπές επιχορηγούνται με όλο και λιγότερα χρήματα για τη λειτουργία τους, τα τελευταία χρόνια το προσωπικό του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου που είναι επιφορτισμένο με την υποστήριξη των γραμμών του διαδικτύου έχει λιγοστέψει και ότι με τον περιορισμό των ωρών πληροφορικής ανά τάξη οι καθηγητές πληροφορικής πηγαίνουν μέχρι και σε 5 σχολεία για να καλύψουν το ωράριό τους ενώ ταυτόχρονα καταργήθηκε και το τρίωρο ανά εβδομάδα που είχαν στη διάθεσή τους για τη συντήρηση του εργαστηρίου.
Αντίστοιχα στην Νομαρχιακή Ενότητα της Αιτωλοακαρνανίας, τη μεγαλύτερη σε έκταση της χώρας, θα υπάρχει ένα άτομο για την υποστήριξη των σχολείων της Δευτεροβάθμιας και ένα άτομο για την υποστήριξη των σχολείων της Πρωτοβάθμιας, γεγονός το οποίο είναι αδύνατο αν λάβουμε υπόψιν τα πολλά και κατανεμημένα αστικά κέντρα και τις μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους. Για παράδειγμα η μετακίνηση μπορεί να ξεπερνά τα 240χλμ για μετακινήσεις μεταξύ Ναυπάκτου και Βόνιτσας.
Τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. όμως εκτός από τεχνικό είχαν επιμορφωτικό και συμβουλευτικό ρόλο και βοήθησαν την εκπαίδευση για πάνω από 15 χρόνια. Αν εξετάσουμε την επίπτωση των αλλαγών και στους άλλους ρόλους τα πράγματα γίνονται πιο δραματικά γιατί είναι πιο εύκολο να οργανωθούν σεμινάρια με ποικιλία αντικειμένων και να γίνουν δράσεις από μία ενιαία ομάδα των πέντε ατόμων σε σχέση με δύο ανεξάρτητες ομάδες των δύο ατόμων που εποπτεύονται από άλλους δύο. Επίσης είναι πιο εύκολο να ζητήσεις από τους εκπαιδευτικούς βοήθεια για την υλοποίηση σεμιναρίων όταν ταυτόχρονα τους υποστηρίζεις και τεχνικά στα σχολεία τους παρά όταν είσαι σε ένα γραφείο της Διεύθυνσης και δεν επισκέπτεσαι τα σχολεία. Θυμίζω ότι τα μεγάλα σεμινάρια που κάνουν τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. γίνονται εκτός ωραρίου εργασίας και χωρίς αμοιβή για τους επιμορφωτές και τους επιμορφούμενους!
Όμως ακόμη και μόνο το κομμάτι της τεχνικής υποστήριξης να υπολογίσει κανείς, το σενάριο του υπουργείου υπονοεί ότι τα σχολεία θα πρέπει να αναζητήσουν υποστήριξη εκτός των δομών του υπουργείου, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να πληρώνουν ετήσια συνδρομή σε εταιρίες του ιδιωτικού τομέα, και ότι κανείς δεν θα μπορεί να υποστηρίξει τα πεπαλαιωμένα μηχανήματα με λύσεις Ubuntu LTSP και άρα θα γίνεται προμήθεια νέων μηχανημάτων, κάτι που ανεβάζει επιπλέον το κόστος για τα σχολεία. Ταυτόχρονα θα καταργηθεί και η χρήση λογισμικού ΕΛ/ΛΑΚ αυξάνοντας και άλλο το κόστος.
Σήμερα που επιμορφώνονται χιλιάδες εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην διδακτική πράξη (επιμόρφωση β επιπέδου), που το Φωτόδεντρο και τα διαδραστικά βιβλία συνεχώς εμπλουτίζονται με αποτέλεσμα τα εργαστήρια Πληροφορικής να χρησιμοποιούνται σε όλα τα μαθήματα, η διαδικασία υποστήριξης υποβαθμίζεται. Τώρα που οι ανάγκες υποστήριξης και συντήρησης των παραπάνω εργαστηρίων αυξάνονται, και ουσιαστικά ο φόρτος και οι απαιτήσεις εργασίας των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. πολλαπλασιάζονται (ειδικά μετά την κατάργηση του 3ώρου του υπευθύνου εργαστηρίου), αποφασίζεται η κατάργησή τους και κυριολεκτικά, θεσμοθετείται ο κατακερματισμός και η αποδυνάμωση όλων των υπόλοιπων ψηφιακών δράσεων για τα σχολεία.