Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019

Παιχνίδι με μεταφορικά μέσα και το αρχικό γραμματάκι τους

Ένα παιχνίδι με μεταφορικά μέσα. Τοποθετήστε με χριτς χρατς τις εικόνες.

Το υλικό αξιοποιήθηκε στην τάξη. Στη γιορτή λήξης ήταν μια από τις αποστολές προς τους γονείς και τα παιδιά τους. Οι καρτελίτσες με τα γράμματα ήταν μέσα στο φάκελο. Είχαν τοποθετηθεί μόνο οι καρτέλες με τα οχήματα. Η πρώτη εικόνα εκτυπώθηκε 3 φορές.
Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019

Κυκλοφοριακή αγωγή - παιχνίδι αναγραμματισμού

Παίζουμε με τις λέξεις στο νηπιαγωγείο. Μαθαίνοντας για την κυκλοφοριακή αγωγή ή για οποιοδήποτε άλλο θέμα μπορούμε να έχουμε ένα πίνακα αναφοράς και καρτελίτσες με τις λέξεις. Αν κάνουμε το κάθε γραμματάκι με χριτς χρατς θα είναι πολύ χρήσιμο παιχνίδι για γλωσσικές δραστηριότητες ακόμη και στις ελεύθερες δραστηριότητες.
Παράδειγμα: Καρτέλα αναφοράς
Καρτέλες με λέξεις για παιχνίδι. Δείτε και κατεβάστε το αρχείο από εδώ