Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη 2 Μαρτίου 2021

Ο γραμματοτροχός του Μ

 Το Μ του Μάρτη!
Στου Αρλεκίνου τη στολή βάλε το χρώμα που θα βγει!

 Μπορείτε σε ένα ορθογώνιο σχήμα να τραβήξετε πλάγιες γραμμές, έτσι ώστε να σχηματιστούν ρόμβοι κι αυτή να θεωρήσουμε ότι είναι η στολή του.  

Χρωματίστε και κολλήστε στο πάνω μέρος και το κεφάλι. Μπορείτε να βάλετε και χεράκια με διπλωμένο χαρτί ή σερπαντίνες ενωμένες.


Η ιδέα για το παιχνίδι αυτό μου ήρθε όταν είδα στο Pinterest την εικόνα: